АПОСТИЛЬ & ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНІ ПЕРЕКЛАДИ "ADMIRAL"

Для надання документу юридичної сили на території іншої держави існує два види оформлення:

- проставлення штампу "Апостиль"
- легалізація (МІНЮСТ, МЗС, консульство)

АПОСТИЛЬ – це стандартизований сертифікат або штамп, що проставляється на документах або оформлюється у вигляді додатку до них. Він засвідчує автентичність відбитку печатки або штампу, яким скріплено документ.
Документи, засвідчені таким чином, не потребують будь-якої додаткової легалізації, їх зобов'язані визнавати на будь-якому державному рівні в країнах-учасницях Гаазької Конвенції.
В даний час цю конвенцію підписали більше 80 держав, серед яких США, майже всі країни ЄС, а також Японія, Австралія, ПАР, Росія.

Апостиль проставляється:
- на документах, які виходять з органів судової влади України;
- на документах, які виходять з органів прокуратури України, органів юстиції;
- на адміністративних документах;
- на документах про освіту та вчені звання;
- на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
- на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних громадянами в їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документу або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних завіреннях підписів.

Апостиль не проставляється:
- на оригіналах, копіях та фотокопії паспортних документів; військових квитках, профспілкових квитках, трудових книжках, пенсійних книжках, дозволах на носіння зброї, водійських правах, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів (техпаспортах), посвідченнях особи, нормативно-правових актах, роз'ясненнях і правових підставах для їх використання, характеристиках, документах про приналежність станам і віросповіданням; документах, що мають характер листування;
- на документах, виданих закордонними дипломатичними організаціями;
- на адміністративних документах, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.УВАГА!
Апостиль  НЕ ПРОСТАВЛЯЄТЬСЯ  для таких країн як: Арабські Емірати, Лівія, Канада, Катар, Кувейт і деяких інших країн. Для цих країн застосовується процедура легалізації.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ – це приведення документів у легальну форму, яка відповідає законодавству іноземної держави і визнається державними органами цієї країни.
Легалізації документів в Україні здійснюється для Канади, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту та ін. МЗС, Мін'юст, обласні та міські управління юстиції здійснюють легалізацію документів, виданих офіційними установами України і призначених для використання за кордоном.

Процес легалізації відбувається таким чином:
1 варіант - легалізація документів в обласному чи міському управлінні юстиції, потім в МЗС, після чого робиться переклад документу на потрібну мову, і нотаріально посвідчується (це стосується всіх документів, які видані органами РАЦС).
2 варіант - з оригіналу документа робиться нотаріальна копія, потім ця копія проходить легалізацію в Мінюсті, МЗС, після чого робиться переклад документа на потрібну мову і нотаріально посвідчується.
Зверніть увагу на те, що в першому випадку документи проходять легалізацію в оригіналі, у другому - у вигляді нотаріальної копії.

Міністерство закордонних справ здійснює легалізацію наступних документів:
- оригінали офіційних документів нового українського зразка, видані органами РАЦС, засвідчені обласним управлінням юстиції в тій області, де вони видані, міським управлінням юстиції для м. Києва (тобто легалізуються документи зразка 1991 р., на яких зображені герб України, тобто які видані після розпаду Радянського Союзу);
- довідки, видані органами МВС;
- оригінали довідок, які видаються іноземними Посольствами на території України іноземним громадянам, які укладають шлюб на території України (така довідка подається у РАЦС для оформлення шлюбу).

Міністерство юстиції здійснює легалізацію наступних документів:
- нотаріальні копії, переклади та інші документи, засвідчені або видані державними, приватними нотаріусами (заяви, нотаріальні копії, довідки про місце проживання після нотаріального засвідчення копії з оригіналу).


Після легалізації в МЗС України, офіційні документи повинні бути засвідчені в дипломатичному представництві тієї країни, де вони будуть використовуватися (наприклад, якщо документи оформляються для Канади, то після легалізації в МЗС і Мінюсті, їх необхідно легалізувати в консульстві Канади).

Легализация документов: поставить апостиль в бюро переводов «Адмирал»

Легализация документов и апостиль – то, с чем непременно придется столкнуться украинским гражданам, решившим кардинально изменить жизнь, выехав за границу с целью учебы в ВУЗе, смены места работы, приобретения недвижимости или же по какой-либо другой, столь же приятной причине. А бывают и случаи среди украинцев, продолжительное время проживающих за границей, когда появляется потребность в придании своим документам юридической силы за границей. Практика показывает, что легализация документов и апостиль актуальны для все большего числа наших соотечественников, однако, не каждый понимает, что подразумевается под каждым из понятий, и в чем заключаются различия. Поэтому не лишним будет детально разобраться в этой терминологии.

Если говорить обобщенно, то апостиль документов и легализация – схожие понятия, основная цель которых – придать Вашим документам юридическую силу за границей. Имеется ввиду следующее: для выезда в другую страну, у Вас должны быть при себе определенные документы, действительность которых за пределами территории Украины крайне необходима. Ведь осуществить запланированное (выучиться, устроиться на работу, приобрести недвижимость) в противном случае не удастся. То есть, оба понятия, о которых идет речь, представляют собой процедуру по подтверждению компетентности (полномочий) того, кто выдал документ, а также поставленные подписи и печати. Таким образом, штамп, которым и является апостиль документов и легализация, позволит Вашим документам быть действительными, обладать юридической силой.

Апостиль – штамп, для которого характерны установленные параметры и набор данных, проставляемый, в первую очередь, на лицевой стороне документа в том месте, где нет текста. В ситуациях, когда текст занимает всю лицевую сторону, используют тыльную; если же места для простановки штампа нет ни на одной из сторон, проблема решается подшиванием к документу дополнительного листа, с проставленным апостилем.

Если требуется полное соответствие документов законодательству той страны, в которую Вы направляетесь, «Адмирал» поможет с их легализацией – более кропотливым и трудоемким процессом, чем поставить апостиль, подразумевающим обход ряда инстанций, включая Министерства иностранных дел и юстиции, с последующим удостоверением в консульстве/посольстве соответствующего государства.

В чем же заключается основное различие этих двух понятий? Почему поставить апостиль может быть не всегда достаточно, и требуется легализация документов? Ответ достаточно прост: выбор одного их двух способов напрямую зависит от страны, на территории которой Ваши документы должны обладать юридической силой: если на нее распространена Гаагская конвенция, Вам подойдет апостиль документов; в противном случае поможет легализация.

Обязательно ли нужны апостиль документов и легализация?

В данном вопросе все зависит от выбранной Вами страны. Однако, если Вашей целью является одна из стран СНГ, подписавших в 1993 году Минскую конвенцию, в легализации нет надобности. То же касается государств, оказывающих Украине правовое содействие в гражданских делах.

В бюро «Адмирал» может быть оформлен как апостиль документов, так и их легализация, на высоком профессиональном уровне, с соблюдением сроков и клиентских пожеланий.

Наші партнери